ÇEREZ POLİTİKASI

BİRUNİ ANALİZ VE SAĞLIK LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“BİRUNİ MOBİL SAĞLIK”), olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur.

İşbu çerez politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, KVKK kapsamına uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BİRUNİ MOBİL SAĞLIK tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

Çerez Türleri

Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre çerezler olarak sınıflandırılabilmektedir.

Amaçlarına Göre Çerezler

Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri açıklanmıştır.

Kesin Gerekli (Zorunlu) Çerezler

Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.

İstatistik Çerezleri

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.( Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar.)

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri, reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir. Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri, pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler, diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler

Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır. E-Gizlilik Direktifine göre kalıcı çerezlerin 12 aydan daha uzun sürmemesi gerekmektedir.

Kaynaklarına Göre Çerezler

Çerezin hangi taraftan/kaynaktan cihaza yerleştiğine göre yapılan sınıflandırmadır.

Birinci Taraf Çerezleri

Adından da anlaşılacağı gibi, birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Biruni Mobil Sağlık Tarafından Çerez Kullanımının Hukiki Sebebi ve Çerezlerin Kullanım Amaçları

Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; Platformun sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Platformda kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Platformun performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, platformun kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla,
  • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; İstatistik Çerezleri, Reklam ve Pazarlama Çerezleri ve İşlevsel Çerezler kullanılarak  deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve size özel reklam ve tanıtım yapılması, pazarlama tekliflerinin sunulması, içeriklerin tercihlerinize uygun olarak iyileştirilmesi ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; BİRUNİ MOBİL SAĞLIK hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

https://www.birunimobil.com.tr  Web Sitesinde Kullanılan Çerezler

ÇEREZ AÇIKLAMA
_fbp Bu tanımlama bilgisi, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook’ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlanır.
_ga Google Analytics tarafından yüklenen _ga çerezi, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplar ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını takip eder. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar.
_ga_VW2J39Y7PY Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir
_gat_UA-225848235-1 Web sitesi sahiplerinin ziyaretçi davranışını izlemesine ve site performansını ölçmesine olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Etiket Yöneticisi tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir varyasyonu. Addaki desen öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir.
_gcl_au Hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için Google Etiket Yöneticisi tarafından sağlanmıştır.
_gid Google Analytics tarafından yüklenen _gid çerezi, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolarken aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturur. Toplanan verilerden bazıları, ziyaretçi sayısını, bunların kaynağını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir.
_hjAbsoluteSessionInProgress Bu çerez Hotjar tarafından, bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu tespit etmek için kullanılır. Bu, tanımlama bilgisi tarafından ayarlanan bir Doğru/Yanlış bağlamıdır.
_hjFirstSeen Bu çerez Hotjar’ın toplam oturum sayısı için kullanıcının oturum başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlayıcı bilgi içermez.
_hjIncludedInPageviewSample Bu çerez kullanıcının navigasyonunun belirli bir istatistiksel yer tutucuya kaydedilmesi gerekip gerekmediğini belirler.
_hjIncludedInSessionSample Bu çerez, Hotjar tarafından söz konusu kullanıcının sitemizin günlük oturum limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını ölçmek için ayarlanmıştır.
_hjSessionUser_2957529 Bu tanımlama bilgisi, Hotjar tarafından, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.
_hjSession_2957529 Bu tanımlama bilgisi, Hotjar tarafından sunulur ve geçerli oturum verilerini tutmaktadır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuna atfedilmesini sağlar.
pll_language Bu çerez, WordPress destekli web siteleri için Polylang eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, son göz atılan sayfanın dil kodunu saklar.
_cli_user_preference Bu çerez, GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanır ve kullanıcıların çerez kullanımına izin verip vermediğini saklamak için kullanır. Herhangi bir kişisel veri saklamaz.
cookielawinfo-checkbox-necessary Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerezler, “Gerekli” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından tanımlanır. Çerezler, “Gerekli değil” kategorisindeki çerezlere kullanıcının onay vermesi için kullanılmaktadır.
.AspNetCore.Culture İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (dil tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezde sadece dil tercihi bilgisi saklanmaktadır. Kullanıcı sitenin sağ üst tarafında yer alan dil tercihini değiştirdiğinde aktif hale gelmektedir.
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider Bu çerez sunucudaki kullanıcı oturumunu tanımlamak için gereklidir. Sunucudaki kullanıcı oturumu, web sitesindeki sayfalar arasında geçiş yaparken gerekli olan verileri tutar.
IDE Reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için Google DoubleClick tarafından kullanılır.
datr Bu çerez, oturum açmış kullanıcıdan bağımsız olarak Facebook’a bağlanmak için kullanılan web tarayıcısını tanımlamaktır. Bu tanımlama bilgisi, Facebook’un güvenlik ve site bütünlüğü özelliklerinde önemli bir rol oynar.
fr Facebook bu tanımlama bilgisini, Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde, web genelinde kullanıcı davranışını izleyerek kullanıcılara alakalı reklamlar gösterecek şekilde ayarlar.
sb Facebook tarafından kullanılan bir çerezdir.
viewed_cookie_policy Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır ve kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğini saklamak için kullanılır. Herhangi bir kişisel veri saklamaz.
1P_JAR Bu çerez, son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak Google tarafından Google sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için kullanılır.
NID Bu çerez, kullanıcıların tercihleri hakkında verileri saklar.
_Secure-3PAPISID Bu çerez, yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını belirler.
_Secure-3PSID Hedefleme çerezi. Web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını belirlemek ve alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamları görüntülemek için kullanılır.
_Secure-3PSIDCC Hedefleme çerezi. Bir kullanıcı profili oluşturmak ve kullanıcıya alakalı ve kişiselleştirilmiş Google Reklamları göstermek için kullanılır.

Çerez Yönetimi

Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini/depolamasını engelleyebilirler. Ayrıca, daha önceden internet tarayıcısındaki çerezleri silebilmektedirler.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Kullanıcının Verilere Erişim Hakkı ve Talepleri

Kullanıcılar, KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamında kendilerine tanınan hak ve yetkiler çerçevesinde, BİRUNİ MOBİL SAĞLIK Başvuru Formunu doldurarak kendileriyle ilgili taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerecek şekilde, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. No:26 Beşiktaş İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak birunilaboratuvari@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilir veya BİRUNİ MOBİL SAĞLIK sistemlerinde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden info@birunimobil.com.tr   adresine gönderebilirler.